SİVİL Haberleşme

Türkiye Telsiz ve Haberleşme Platformu

PMR 446 Telsiz için AR-GE yapmak ;


Çeşitli çalışmalar ;


Bugün neler yaptık


4 KASIM 2019 - 10 KASIM 2019

Piyasadaki PMR el telsizlerini araştırdık, kullanabilir olanların arasından seçtiklerimizi alarak sahada gerçekten randıman verip vermediklerini anlamak için bir dizi test yaptık, bu testler bayağı uzun sürdü, pillerin şarjından etkilenip etkilenmediğini anlamak için 3 gün harcadık.
Öncelik ile KALEM PİL ile çalışan cihazların güçlerinin, her satın alınan cihaz için aynı olmadığını gördük.
İsimlerinin ne olduğu önemli olmayan bu cihazlardan sadece biri bizden geçerli not aldı, diğerleri maalesef sınfta kaldı, belki bu satılan cihazların, rafta durdugu zamanlarda, veya depolardaki şartlardan etkilenmesi gibi etkenler ile özelliklerinin kaybolmasının, fabrikasyon çıkış hatası olma ihtimallerini dahi göz önüne alarak, bu cihazların içinde imal tarihi olup olmadığını kontrol ettik, fakat maalesef bulamadık.

Bu tarihin olması cihazın raf ömrü ile, kullanım ömründen ne kadar çalındığını gösterse idi, yani kısacası AKÜ'lerin üstündeki İmal tarihi gibi, cihazların da bir imal tarihi görünür olsa bunların hangisinin eski, hangisinin yeni olduğunu anlayabiliriz.


Böylece eski cihazın dayanma ve çalışma süresinin daha kısa olması, bizim bu cihazlardan beklediğimiz çalışma süresinden az çalışması ile, verdiğimiz para'nın tam olarak karşılığını alamadığımız anlamına gelir.


10 KASIM 2019 günü ise, ATAMIZIN Ölüm Yıldönümü, bugün hayatımızın gidişine BÜYÜK KOMUTANIMIZ İÇİN ara verdik,
ATAM sen Huzur içinde uyu, Biz senin İLKE ve İNKİLAPLARININ Yılmaz Bekçileriyiz.


11.11.2019 : Milli Frekans planında, yeni listeye giren, bazı FREE frekanslar ile test yapmaya başlıyoruz.
Federal İletişim Komisyonu ( FCC ) , Eyaletler arası ve uluslararası iletişimleri, 50 eyalette, Columbia Bölgesi ve ABD topraklarında radyo, televizyon, tel, uydu ve kablo ile düzenler.

Kongre tarafından denetlenen bağımsız bir ABD hükümet kurumu olan komisyon,
ABD’nin iletişim hukuku, düzenleme ve teknolojik yenilik konularındaki birincil otoritesidir. Ajans, ekonomik iletişim olanaklarının ve küresel iletişimde hızla gelişen gelişmelerle ilgili zorlukların karşı karşıya kaldığı çalışmasında,

Ajans; Genişbant hizmet ve tesislerinde rekabet, yenilik ve yatırımın teşvik edilmesi İletişim devriminin gelişmesi için uygun bir rekabet çerçevesi sağlayarak ülke ekonomisini desteklemek Yurt içinde ve yurt dışında en yüksek ve en iyi spektrum kullanımını teşvik etmek Medya düzenlemelerinin revize edilmesi, böylece yeni teknolojilerin çeşitlilik ve yerelliğin yanında ortaya çıkması Ülkenin iletişim altyapısının savunmasını güçlendirmede liderlik sağlanması

Liderlik Ajans, ABD Başkanı tarafından atanan ve ABD Senatosu tarafından onaylanan beş komiser tarafından yönetilmektedir . Başkan ayrıca başkan olarak görev yapacak komisyon üyelerinden birini seçer. Herhangi bir zamanda yalnızca üç komisyon üyesi aynı siyasi partide olabilir ve hiçbiri komisyon ile ilgili herhangi bir işte finansal çıkarı olamaz.
Başkan dahil tüm komisyon üyelerinin süresi dolmamış bir süreyi doldurmadığı sürece beş yıl süre vardır.
Aile Radyo Servisi (FRS), Aile ve grup etkinliklerini kolaylaştırmak için özel, iki yönlü, kısa mesafeli bir ses ve veri iletişim hizmetidir. FRS kanallarının en yaygın kullanımı, telsizlere benzeyen küçük el telsizleri kullanarak kısa mesafeli, iki yönlü ses iletişimidir.

Genel Mobil Radyo Servisi (GMRS), 462 MHz ve 467 MHz civarında kanalları kullanan lisanslı bir radyo servisidir. GMRS kanallarının en yaygın kullanımı, el telsizleri, mobil telsizler ve tekrarlayıcı sistemleri kullanarak kısa mesafeli, iki yönlü ses iletişimi içindir.

2017 yılında, FCC kısa mesajlaşma ve kısa mesajlaşma uygulamalarını ve GPS konum bilgisi de dahil olmak üzere kısa veri mesajlaşma uygulamalarına izin vermek için GMRS'yi genişletti.
GMRS'ye benzer işlevsellik sağlayan servisler arasında Citizens Band Radio Servisi (CBRS), Family Radio Servisi (FRS) ve Multi-Use Radio Servisi (MURS) bulunmaktadır.

GMRS, lisans alanların ve onların yakın aile üyelerinin faaliyetlerini kolaylaştırmak için kısa mesafeli iki yönlü iletişim için bir bireye (bir erkek veya bir kadın) kullanılabilir. Her lisans sahibi bir veya daha fazla verici birimden (istasyonlardan) oluşan bir sistemi yönetir. GMRS kuralları hizmeti kişisel kullanıcılara sunabilmek için bireylere yeni GMRS sistem lisanslarının uygunluğunu sınırlar. (Daha önce lisanslanmış bireysel olmayan bazı sistemlerin GMRS kullanmaya devam etmesine izin verilir.)
Kişisel radyo servisleri, kişisel iletişim, radyo sinyali ve diğer kablosuz servislerde bulunmayan iş iletişimi için kısa menzilli, düşük güçlü radyo sağlar. Çeşitli ve bir veya iki yönlü sesli iletişim sistemlerinden, hastaları izlemek veya ekipmanları telsiz kumandasıyla çalıştırmak için kullanılan sesli olmayan veri iletim cihazlarına kadar geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir. Lisanslama ve uygunluk kuralları değişiklik gösterir.
Bazı kişisel radyo servisleri, FCC'den lisans verilmesini gerektirir, bazıları ise yalnızca FCC kurallarına göre uygun şekilde yetkilendirilmiş ekipmanları kullanmanızı gerektirir. Her bir hizmetle ilgili lisans ve uygunluk ayrıntıları için özel servis sayfalarına bakın.

Kişisel radyo servisleri: 218-219 MHz Servis - Belirli bir servis alanındaki abonelere bilgi aktarımı için bir veya iki yönlü iletişim.
Citizens Band (CB) Radyo Servisi - 1-5 mil menzilli kişisel ve ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere iki yönlü sesli iletişim.
Family Radio Service (FRS) - 1 mil menzilli Citizen Band servisi semtlerinde veya grup gezilerinde aile kullanımı için
Genel Mobil Radyo Servisi (GMRS) - 5-25 mil menzilli Mahallelerinde veya grup gezileri sırasında aile kullanımı için Citizen Band servisi.
Low Power Radio Service (LPRS) - engelli, dil çeviri ve eğitim ortamlarında, sağlık hizmetleri, hukuk ve AMTS sahil istasyonlarında işitsel yardım sağlayan özel, tek yönlü iletişim.
Denizcilikten Kurtulan Yer Belirleme Cihazları (MSLD) - acil durum durumlarını diğerlerini uyarmak için suya düşme riski altında olan kişiler tarafından kullanılır.
Tıbbi Cihaz Radyo Haberleşme Servisi (MedRadio) - implante edilmiş tıbbi cihazlarla ilişkili teşhis veya tedavi fonksiyonlarını destekleyen verileri iletmek için.
Çok Kullanımlı Radyo Servisi (MURS) - genel halkın kişisel veya ticari faaliyetleri için özel, iki yönlü, kısa mesafeli ses veya veri iletişim servisi.
Kişisel Bulucu Beacons (PLB) - yürüyüşçüler ve uzak bölgelerdeki insanlar tarafından tehlike durumundaki arama ve kurtarma personelini uyarmak için kullanılır.
Radyo Kumandası Radyo Servisi (R / C) - Operatörden uzak yerlerde cihazların açılıp kapatılması için tek yönlü sesli radyo servisi.
Kablosuz Tıbbi Telemetri Hizmeti (WMTS) - radyo teknolojisiyle hastaların sağlığının uzaktan izlenmesi ve verilerin bir radyo bağlantısı yoluyla bir hemşire istasyonu gibi uzak bir yere taşınması için.

TELSİZCİLİK HAKKINDA

Hayatı TELSİZ olanlar için ipuçları nasıl olur dedim ve başladım yazmaya eğer bu yazılar biterse demekki bu iş'de bitti, birileri diyecek ki , hayal görüyorsun...!! doğru olabilir Hayal görmek için zaman ister

Sayfa başı