SİVİL Haberleşme

Türkiye Telsiz ve Haberleşme Platformu

Amatör Telsizci olmak;Amatör TelsizcilikAmatör Telsizcilik, hiçbir maddi menfaat gözetmeden sadece şahsi heves ve gayret ile telsiz tekniği
alanında bilgi alışverişini sağlayan bir uğraştır. Amatör telsizci olmak için öncelikle Amatör
Telsizcilik Belgesine sahip olmak gerekmektedir. Bu belgenin düzenlenmesine ilişkin usul, esas ve
ücretler Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) tarafından yürütülmektedir.KEGM tarafından düzenlenen
amatör telsizcilik sınavlarına giren ve bu sınavlardan başarılı olanlara uluslararası geçerliliği
haiz amatör telsizcilik belgeleri (A, B ve C Sınıfı) KEGM tarafından düzenlenmektedir.

KEGM’den alınmış geçerli bir Amatör Telsizcilik Belgesi olan kişiler imal etmek ya da satın almak
suretiyle edindikleri sabit,mobil/portatif amatör telsiz cihazlarını (amatör telsiz derneklerinin
kuracakları role cihazları hariç); Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemleri Hakkında
Yönetmelik (FTM) uyarınca,Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemlerine İlişkin Teknik
Ölçütler’in 21’inci maddesinde amatör telsizcilik belge sınıflarına göre kullanımına izin verilen
frekans, band genişliği, çıkış güç limit değerlerinde ve uygulama kısıtlamaları çerçevesinde olmak
kaydı ile Kurumumuzdan herhangi bir izin, frekans tahsisi ve ruhsatname almaksızın kullanabilirler.

Söz konusu muafiyet; yetkilendirme, spektrumun izlenmesi ve denetimi,
piyasa gözetimi ve denetimi, haberleşmenin ve kişisel verilerin gizliliği dâhil olmak üzere ilgili
mevzuatta yer alan diğer yükümlülüklerden herhangi bir muafiyet sağlamaz ve söz konusu yükümlülüklerin
yerine getirilmemesi için dayanak teşkil etmez.

5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun (EHK), “Telsiz kurma ve kullanma izni,
telsiz ruhsatnamesi ve kullanımına ilişkin esaslar” başlıklı 37’nci maddesi kapsamında hazırlanan
Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında,
BTK Bölge Müdürlükleri tarafından, amatör telsiz derneklerince kurulacak role cihazları için
VHF/UHF frekans bandlarından uygun frekans tahsis edilerek söz konusu cihazlar için
ruhsat ve kullanma izni verilmektedir.

Yukarıda belirtilen düzenlemelere aykırı davrananlara yönelik olarak EHK’nın 63’üncü maddesi başta olmak üzere ilgili mevzuatta yer alan cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.
Bu satırlara eklenmesi gereken ve yazılı olmayan bilgiler ve kanunlar vardır, fakat maalesef ki bunlar TÜRKİYE'de uygulanmamaktadır, bunların ilk'i AMATÖRLER arasında Birlik ve Beraberlik yoktur' ki buna örnek olarak bu kadar fazla RADYO AMATÖRÜ derneği olduğu halde hala AMATÖRLÜK yerlerde sürünmektedir, bunların içinde olan ve küstürülen amatörler bu işin içinde değildir, konuşanların dışında konuşmayan üyük bir çoğunluk vardır, PEKİ NİYE ??
Çünkü AMATÖRLÜK genel olarak yeni gelenlerin ezilmesi yönünde ağır basmaktadır, kendileri bir takım kurmuş bazı eski amatörler, yeni amatörleri ezmek için ellerinden geleni yapmaktadır ve onları aşağılamak için fırsat aramaktadır, işte bunun için AMATÖR FREKANSLAR sadece geyik muhabbeti ve nasılsın iyimisin ile doldurulmakta olup , bazı frekanslarda eski yaşlı ve bilgili amatörlerin teknik konularda konuşmalarını dinleyip, hiç söze karışmayan ve ÇAMURDA YATAN kişiler maalesefki bu konuşmaya katılırsam bana ne derler demektedir.
Örnek kendimden verebilirim, TÜRKİYE genelinde niye ULUSLARARASI ÇAĞRI kodu ile Konuşmaya başlıyoruz, hadi cevap verin...!! ben bu işe karşı çıktığımda bayağı bir şenlik olmuştu, burası TÜRKİYE ve burada TÜRKÇE KONUŞULUR, bilmeyenler öğrensin, Uluslararası görüşmelerde İNGİLİZCE konuşmak gerekir, bunu bilmeyenler kendilerini AMATÖR zannediyorlar ise yanılıyorlar.

Telsiz ve Haberleşme hakkında ;

Telsiz ve Haberleşme konusunda, 1968 de başlayıp 1972 yılında devam eden ve daha sonra, 1985 den bugüne kadar yapmış olduğum tüm Deneyler, Testler, Çalışmalar ve AR-GE de geçen zamanlar, gelecek günlerde
insanların yaşamına girecek basit bir Telsiz'in belkide hayatlarını
değiştirebileceğini anlatmak içindi..!

A.Tevfik ATABEY
TB2BEY

Sayfa Başı